Algemene Voorwaarden van “de sociale boekhouder”

Betalingstermijn
In verband met de sociale prijzen hanteer ik een strakke betalingstermijn.
Na facturatie geldt er een betalingstermijn van 14 dagen.
Dan volgt er een herinnering en opnieuw een betalingstermijn van 14 dagen.
Indien er dan nog geen tijdige betaling volgt en er ook geen contact wordt opgenomen voor overleg, dan stop ik de werkzaamheden.
Alleen na overleg worden de werkzaamheden weer hervat.

Verantwoordelijkheid
Omdat de belastingdienst de aangever verantwoordelijk houdt voor juiste en tijdige aangiftes neem ik dit over.  Controleer daarom altijd mijn werkzaamheden en stel vragen wanneer u iets niet begrijpt.
Dit betekent dat ik het werk zodanig inricht dat u mijn werk  kunt controleren.
– Juistheid van aangiftes:
Ik geef u een heldere uitleg van de gegevens en u stelt vragen waar u het niet begrijpt. Ook als het een kleinigheid lijkt.
– Tijdigheid van aangiftes:
De belastingdienst biedt een e-mailservice waar u gebruik van kunt maken. U krijgt dan op tijd een herinnering om de aangifte in te dienen en u ontvangt een bevestiging als de aangifte is ingediend.
Om tijdig te kunnen werken is het van belang dat u de gegevens volgens afspraak aanlevert.
– Bij de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting vraag ik voor het indienen een akkoord van u.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens zijn bij mij in vertrouwde handen. Ik hanteer strikte geheimhouding.

Bewaartermijn
U dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van uw administratie.
De wettelijke bewaartermijn is zeven jaar.

Geschillen
Ik heb geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Als er een probleem ontstaat lossen we dit in goed overleg op. Desnoods slaan we een keer flink met de deuren, maar rechtszaken hebben we allebei geen zin in J.
Mocht het conflict hoog oplopen kunnen we een mediator inschakelen, waarbij we (in principe) de kosten delen.

Opzeggen
U kunt te allen tijde de overeenkomst  opzeggen en overstappen naar een andere boekhouder. Ik zal medewerking verlenen aan een correcte overdracht van gegevens. Deze tijd breng ik nog wel in rekening.
Ik hanteer een termijn van drie maanden om de overeenkomst op te zeggen, tenzij sprake is van:
– overmacht
– geen tijdige betaling.